meester Henk - LESSEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Afdrukbaar op A3
@meesterhenkvink 2015
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Ik heb een aantal afbeeldingen geplaatst die als introductie naar lessen omtrent de "vluchtelingen kwestie" kunnen dienen.

Taal :

 • woordenschat - Laat (de) kinderen begrippen als "vluchteling, asielzoeker, migrant, ontheemde" e.d. zelf uitzoeken en dat noteren
 • verhalend schrijven - Laat (de) kinderen een dagboek, reisverslag of iets dergelijks schrijven vanuit het gezichtspunt van een vluchteling, een douanier, een politicus


rekenen :

 • Laat (de) kinderen eens uitrekenen hoe ver het is van Syrië naar Nederland. Hierbij kun je gebruik laten maken van Google-maps, waarbij je bij het item "routebeschrijving" de route kunt ingeven( en het transportmiddel kunt kiezen). Dit heeft voornamelijk effect wanneer de kinderen ook zelf eens een wandeling (met gewicht) maken van bijv. 5km of 10km. Ook moeten zij beseffen dat ze dan aan het einde van de wandeling niet op hun bed of in een lekkere stoel kunnen wachten totdat vader of moeder het eten opdient !
 • Wat is het percentage vluchtelingen van de laatste jaren op het aantal inwoners van Nederland ?


aardrijkskunde / topografie :

 • Europa en de landen rond de Middellandse zee kunnen geoefend worden 
 • Laat (de) kinderen gegevens van de landen, waardoor de vluchtelingen gaan opzoeken


maatschappij :

 • Laat de kinderen een maquette maken van een vluchtelingenkamp. Organisatie: Wat moet er aanwezig zijn ? Logistiek: Hoe worden de spullen verdeeld ? Recht: Wie is de baas ? Hoe wordt er voorkomen dat er een chaos ontstaat ?  Etc.
 • Wat gebeurt in de landen, waaruit veel vluchtelingen komen ? (Syrië, Libië e.d.)
 • Welke (inter)nationale organisaties houden zich bezig met vluchtelingen ?


geschiedenis :

 • Er zijn in het verleden meer migraties geweest. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zouden ze dat zelf kunnen opzoeken. Anders zouden ze bijvoorbeeld de komst van de Hugenoten naar Nederland of de migratie van Europezen naar Amerika eens kunnen onderzoeken.
 • Laat (de) kinderen de geschiedenis van de laatste "10" jaar opzoeken van landen als Libië en Syrië (of nog verder terug - kolonialisme)


Debat :

 • Moeten de grenzen gesloten worden ? Waarom (niet) ? 
 • Moeten vluchtelingen hier worden opgevangen of buiten de grenzen van Europa in opvangkampen ? 
 • Hoe moeten de vluchtelingen die in Nederland komen verdeeld worden ? Waarom zo ? 
 • Wat zou jij meenemen wanneer je alleen een rugzak kunt meedragen ? Waarom dat ? 
 • Waar zouden mensen/ kinderen in een AZC behoefte aan hebben ? "Eerste behoeften" ? En wat zijn dat ?


Creativiteit :

Voor de creatieve kinderen is er de mogelijkheid om middels een tekening, cartoon, spotprent of op andere manier zich te uiten.


 

Verder : Natuurlijk is het mooi wanneer de kinderen zelf met ideeën komen. Dus begin daar dan ook mee.

 

Het geheugen wordt veel beter benut wanneer er betekenis aan het geleerde wordt gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld door theorie te vertalen naar (eigen) ervaring. 5km lopen theoretisch is heel wat anders dan 5km in de praktijk zelf lopen !

Een "bezoek" aan een AZC of een vluchteling uitnodigen is zinvoller dan informatie opzoeken.

 

Kijk ook nog eens op de pagina's  : "actuele lesjes ...." en "voorbeeldles ...." (beiden in de rechterkolom op deze site onderaan)

(Advertentie voor leraar of ouder)