meester Henk - LESSEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

11 juni 2013

 

HONG KONG (ANP) - De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden die openbaarde dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA met een geheim computerprogramma op grote schaal telefoon- en internetgegevens verzamelt, is weg uit zijn hotel in Hong Kong.

Nog wel in Hong Kong 

Vermoed wordt dat hij nog wel in Hong Kong is. De Chinese stad, een speciale regio die vroeger onder Brits bestuur stond, heeft een uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. De 29-jarige Snowden heeft aangegeven dat hij mogelijk asiel wil aanvragen in IJsland. Het IJslandse International Modern Media Institute (IMMI), dat zich inzet voor vrijheid van informatie, bood Snowden maandag hulp aan bij zijn asielaanvraag.

De Amerikaan werkte voorheen bij de NSA. Hij heeft de informatie over het grootschalig aftappen aan de media doorgespeeld omdat hij zich naar eigen zeggen ,,verplicht voelde om vrije mensen te beschermen tegen onderdrukking''.


Zuid-Amerika 

Julian Assange, oprichter van de klokkenluiderwebsite WikiLeaks, heeft Snowden het advies gegeven naar Zuid-Amerika te reizen.

De Australiër zit alweer bijna een jaar ondergedoken in de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad Londen

(Advertentie voor leraar of ouder)

Een klokkenluider is:

  • of een werknemer die misstanden in zijn bedrijf of organisatie naar buiten brengt, daarbij al dan niet anoniem;
  • of iemand die van binnen de handelende organisatie illegaal handelen, misstanden, of onrecht binnen bestaande machtssystemen openlijk aan de kaak stelt;
  • ofwel iemand van buiten die als belanghebbende misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt, al dan niet anoniem.

In de journalistiek heet een beperkte vorm van klokkenluiden ook wel 'lekken'. Een verschil daarbij is dat lekken doorgaans op anonieme basis gebeurt, klokkenluiden meestal niet.

 

 

Als voorwaarde wordt meestal wel gezien dat de klokkenluider zijn directe eigenbelang opgeeft of eventueel zelfs schaadt door zijn openbaarmaking en dat deze het algemeen belang dient.

Een klokkenluider zou je een “verklikker” kunnen noemen. Hij/zij vertelt dat anderen dingen doen, die eigenlijk niet mogen. De vraag net zoals bij jou is of het inderdaad “klikken” is of dat het JUIST verteld moet worden ! Daar zijn de meningen over verdeeld ! Ook dat is net zoals bij jou. Je ouders/meester of juf zal je vertellen dat je het moet zeggen, de beschuldigden zullen je een verklikker vinden.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Is/was Edward Snowden (klokkenluider, die “verklapte” dat de Amerikaanse veiligheidsdienst (NSA) alle telefoontjes en e-mailberichten bijhield) een held of een staatsvijand ?

(Advertentie voor leraar of ouder)