meester Henk - LESSEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Maar hoe houd je dat zo ?
via @meesterhenkvink 2014

Schrijf op hoe de artikelen in de supermarkt kunnen komen.

Ontwerp zelf een mooi formulier (op papier of digitaal)

 

Vul daarna de wachtwoorden hieronder in om te kijken of je het goed had.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
transport 1 (vul in als wachtwoord. Let op de spatie)
Wachtwoord

transport 2 (vul in als wachtwoord)
Wachtwoord

transport 3 (vul in als wachtwoord)
Wachtwoord

Noteer de winkels van AH (mag natuurlijk ook een andere supermarktketen zijn) op een kaart van Nederland. Of kijk naar onderstaand link en zoom in, om het grote aantal winkels te laten zien.

 

Albert Heyn winkels op Google Maps

 

Je kunt natuurlijk ook de winkels in alleen je eigen regio noteren !

 

Het doel is je te laten zien dat er véél winkels zijn.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Bepaal de afstand van “jouw AH” tot het meest dichtbij gelegen distributiecentrum (bijv. met Google maps) en noteer dat.

 

Op de afbeelding staan de locaties.

 

via @meesterhenkvink 2014
Een wereld op zich !
via @meesterhenkvink 2014
via @meesterhenkvink 2014
(Advertentie voor leraar of ouder)

Probeer een afspraak te maken met de supermarkten in je woonplaats. Maak een vragenlijst, die te maken heeft met het aanvullen van de producten (Hoe vaak per week worden ze gebracht ? Op welke tijdstippen ?Hoever van te voren moet je aangeven dat je weer een nieuwe aanvulling wilt ? Hoe wordt dat bijgehouden etc.) en schrijf de antwoorden netjes op.

Maak zelf een formulier hiervoor (op papier of digitaal)

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Vrachtauto’s en autobussen stoten stoffen uit die op lokaal niveau schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De meest bekende zijn fijn stof en stikstofoxiden (NOx). Daarnaast stoten ze CO2 uit. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.


Vooral het rijden in files verhoogt de uitstoot enorm.

 

Bedenk manieren om de uitstoot van gassen te verminderen. Welke bestaan er al ?

Ga eens een uurtje op een druk punt staan(zitten), het liefst bij een ingang van een industrieterrein of bij een winkelstraat en turf hoeveel vrachtwagens voorbij komen. (Misschien mag het wel, met ouder begeleiding, tijdens schooltijd ;-)

 

Bedenk wel dat supermarkten al heel vroeg in de ochtend bevoorraad worden.

 

Bedenk tenslotte dat dit alleen over logistiek IN Nederland gaat. Maar véél producten worden uit andere landen geïmporteerd ! Dus die producten moeten eerst nog hier naar toe !