meester Henk - LESSEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Verwantschapsonderzoek is het onderzoek naar de biologische relatie tussen ( mogelijke) familieleden.

Vroeger werd dit onderzoek gedaan door het vergelijken van diverse bloedgroepfactoren.

Tegenwoordig wordt dit onderzoek gedaan door middel van DNA analyse zodat een positieve match maximaal ongeveer 99,9% zekerheid geeft tenzij het om vaderschaps- of moederschapsonderzoek gaat. Uitsluiting kan alleen met 100% zekerheid plaatsvinden als het om een vaderschaps- of moederschapsonderzoek gaat, anders blijft er een onzekerheidsmarge

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

3 april 2012

 

Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden gaat in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra DNA-verwantschapsonderzoek inzetten via de DNA-databank voor strafzaken. Marianne Vaatstra werd in 1999 in de nacht na Koninginnedag om het leven gebracht in de buurt van Veenklooster. Het onderzoek naar de dood van de 16-jarige Marianne is een van de omvangrijkste in de afgelopen decennia. 

11 oktober 2012

 

Ruim 89% van de tot nu toe uitgenodigde mannen heeft zijn dna afgestaan in het verwantschapsonderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. 

Donderdag 11 oktober om 22.00 uur sloten de deuren van de DNA-afnamelocaties in Friesland. Twee weken lang konden mannen op meerdere plaatsen hun DNA afstaan. De komende weken wordt het verwantschapsonderzoek voorgezet. De politie zal de groep mannen uit de doelgroep waarvan nog geen dna is afgenomen, benaderen om alsnog of opnieuw mee te werken aan het verwantschapsonderzoek. 

Dit voorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering de mogelijkheid toe om een nieuw soort DNA-onderzoek uit te voeren, het zogenaamde DNA-verwantschapsonderzoek. Met dit DNA-onderzoek kan worden vastgesteld of een bloedverwant van de persoon van wie het DNA door politie en justitie is onderzocht de mogelijke dader is van een misdrijf. Deze toepassing van het DNA-onderzoek wordt in Nederland al gebruikt bij bijvoorbeeld vaststelling van ouderschap, gezinshereniging in asielprocedures en de identificatie van oorlogsslachtoffers, slachtoffers van rampen en vermiste personen.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Moet een landelijk DNA afgifte verplicht worden of niet ?